vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Alle banken voor sparen en betalen vergelijken

Home > Alles over banken > Financiële woordenlijst

Juridische woordenlijst

Recessie

Er is sprake van een recessie wanneer  de economie twee opeenvolgende kwartalen een negatieve economische groei laat zien.

Rendement

Het rendement is de opbrengst van een belegging of een investering(spaarrekening). Deze opbrengst is een percentage van het geìnvesteerde geld gedurende een bepaalde periode. 

Rentedragende schulden

Leningen waarover rente  betaald moet worden.

Rentevaste periode

Een periode waarin de vooraf vastgelegde rentevergoeding voor een lening vast staat. er wordt een nieuw tarief vastgesteld aan het einde van de rentevaste periode.

Rood staan

Dit betekent dat u (bewust of onbewust) meer geld heeft opgenomen dan wat u op de bankrekening had staan. Het bedrag dat u meer heeft opgenomen is dus eigenlijk een lening en hierover wordt rente gerekend. Het rentepercentage hangt af van of u geoorloofd of ongeoorloofd rood staat.